Talking stick of Spreekstok

 

Indiaans gebruik

Een spreekstok, talking stick of praatstok is een oud gebruik van verschillende Noord Amerikaanse Indianenstammen. Het werd gebruikt als er een belangrijke beslissing genomen moest worden. De stamoudste nam als eerste het woord en leidde het gesprek in. Dan legde hij de talking stick in het midden en kon iedereen hem nemen om zijn zegje te doen. Met de stok in handen kon je alles, op een nette manier, zeggen wat je wilde. Niemand mocht je in de rede vallen, vragen stellen of badinerend reageren. Als je klaar was, dan legde je de stick weer in het midden zodat iemand hem kon nemen. De stamoudste luisterde goed naar ieders woorden en meningen. Als ieder die dat wilde zijn of haar zegje had gedaan, dan nam de stamoudste de stok weer in handen en vertelde wat, na alle meningen gehoord te hebben, zijn (of de) beslissing was.

De spreekstok werd ook gebruikt bij ruziënde kinderen. Ze werden tegenover elkaar gezet en het kind met de spreekstok in handen mocht, weer op een nette manier, zeggen wat hij of zij op het hart had. Als het kind het gevoel alles te hebben gezegd wat het wilde, dan gaf hij de stok aan het andere kind. Zo ging de stok heen en weer tussen de kinderen totdat ze zich beiden volledig gehoord voelden en de ruzie voorbij was.

Talking stick

De veer van de arend aan de stok geeft de spreker de moed en wijsheid om eerlijk en wijs te spreken. De konijnenstaart aan de stok herinnert eraan dat de gesproken woorden van het hart moeten komen en dat ze warm en zacht zijn. De blauwe steen symboliseert dat de ‘Great Spirit’ het bericht van zijn of haar hart hoorde en ook de gesproken woorden. De aan de stok gebonden haren van een ‘Great Buffalo’ nodigt uit om te spreken met de kracht en macht van het grote dier.

Erg verbindend en helend om op deze manier een dialoog aan te gaan en je te uiten en gehoord te worden. Tegelijkertijd leer je ook open te staan voor de gevoelens en meningen van de ander(en).

Bedrijven, gezinnen en in de klas

Tegenwoordig wordt de spreekstok niet alleen bij de Indianen gebruikt. Het heeft zijn weg bij ons westerlingen gevonden. In talloze bedrijven en gezinnen, tijdens trainingen en spreekgroepen wordt de spreekstok gebruikt.

Stephen Covey schreef in zijn boek “De 8ste eigenschap’ over de talking stick, het gebruik ervan en hoe dat geleerd werd aan de oprichters van de Verenigde Staten. Hij noemde de talking stick ‘het krachtigste communicatie middel en techniek die ik ooit gezien heb‘.

Covey hield ervan om talking sticks te gebruiken in vergaderingen, zodat iedereen zich na afloop volledig gehoord en begrepen voelt. Hij zegt: ‘dit leidt tot een ongelofelijk begrip en een synergie bij de deelnemers. Elk bedrijf zou er goed aan doen om een talking stick te hebben.’

Stephen Covey: “Seek first to understand, then to be understood.”

Hier is een You-Tube video van Covey over de talking sticks:

Talking stick uitgelegd op z’n Indiaans

Een erg mooie en integere video over het gebruik van talking sticks in groepen is te vinden op YouTube. De uitleg wordt gegeven door een Indiaan.