Werkvormen met de spreekstok

De basis

De basis van het werken met een spreekstok is erg eenvoudig. Of je nu in een team, in een duo of alleen werkt.

Diegene die de spreekstok in handen houdt, is de enige die spreekt en krijgt de volle aandacht van de anderen. De andere deelnemers mogen de spreker niet onderbreken.
De spreker kan zeggen wat hij of zij op het hart heeft. In warme woorden gesproken vanuit het hart.
Als de spreker klaar is dan legt deze de stok in het midden van de cirkel, of geeft het aan een ander door die op zijn beurt nu de volle aandacht krijgt. Allereerst herhaald deze persoon in eigen woorden de essentie van wat de vorige spreker heeft gezegd. Net zolang totdat de vorige spreker zich volledig gehoord voelt. Dan kan de tweede spreker zijn zegje doen.

Op deze basis kan een spreekstok in vele werkvormen in vele situaties ingezet worden. Zowel in groepen en teams als individueel. Binnenkort komen er ook werkvormen beschikbaar voor gebruik in klassen van lagere en middelbare scholen en voor gebruik in verschillende vormen van relaties.

Resultaten van het gebruik van een spreekstok:

 • Er wordt geluisterd. Empathie groeit.
 • Er wordt steeds eerlijker en opener gesproken.
 • Mensen vallen elkaar niet in de rede.
 • Er is geen strijd om de aandacht.
 • Er ontstaat samenwerking in plaats van competitie.
 • Het verbindt 2 of meer mensen. Het verbindt je ook met wat er in jezelf leeft.
 • Het brengt authenticiteit.
 • Het brengt begrip bij luisteraars.
 • De spreker voelt zich gehoord, gezien en begrepen.
 • Er ontstaat verdieping en (zelf)reflectie.
 • Het wordt makkelijker om gevoelens te uiten.
 • Mensen komen makkelijker voor zichzelf op.
 • Mensen krijgen moed om zich uit te spreken, ook mensen die meestal niets zeggen.

Samengevat: Wijsheid, Liefde, Acceptatie, Gezien/gehoord voelen, jij mag er zijn, net als andere mensen, openheid, Verdieping, Inspiratie, Synergie

Een spreekstok kan worden ingezet: