In groepen en teams

Op deze pagina worden de volgende werkvormen voor groepen toegelicht:

 • Beslissen en oplossen
 • Vergaderen
 • Creatieve sessies (wordt nog aangevuld)

Beslissingen, probleemoplossing en onderhandelingen.

Het gaat erom dat de persoon die spreekt, zich begrepen dient te voelen alvorens de spreekstok opgepakt of doorgegeven wordt. Dat betekent dat de spreker alle aandacht krijgt en alle anderen alleen luisteren. Dat heeft een aantal positieve gevolgen:

De sfeer in en de energie van de groep gaat van negatief naar positief, van verdedigend naar geïnteresseerd en creatief. In geval van probleemoplossing zorgt deze manier van werken voor alternatieve ‘out of the box’ oplossingen die beter zijn dan wat iedereen aanvankelijk voorstelde’.

Het begrepen voelen door elkaar werkt erg helend, deelnemers staan daardoor open voor elkaar en voor het oplossen van het probleem.

De spreekstok inzetten in groepen heeft vooral nut als de volgende regels worden nageleefd:

 • Iedereen is bereid om tot een oplossing of een overeenkomst te komen. De wil om uit een probleem te geraken moet voor iedereen aanwezig zijn.
 • Diegene die de spreekstok vasthoudt, is de enige die spreekt. Hij of zij mag de stok vasthouden zolang hij wil. Het is niet verplicht om de stok ter hand nemen.
 • De anderen zwijgen en luisteren aandachtig en met empathie. Er mag wel een vraag gesteld worden om te checken of het goed begrepen is.
 • Zodra de spreker zijn mening of stelling heeft uitgesproken, kiest hij iemand uit de groep die zijn mening in eigen woorden herhaalt tot tevredenheid van de voorgaande spreker. Enkel op deze manier kan de spreker zich ‘begrepen’ voelen.
 • Zodra de spreker zich begrepen voelt, geeft hij de stok door of legt ‘em terug in het midden.
 • De volgende spreker mag niet in herhaling vallen. De vorige stelling, mening mag dus niet herhaald worden.

Door iedereen de kans te geven te spreken en door alle anderen te verplichten aandachtig te luisteren, is de kans vele malen groter om tot een oplossing of akkoord te komen.

Het werkt als volgt:

Deelnemers zitten in een kring zonder tafels.

De begeleider legt de talking stick midden in de kring en legt de ‘spelregels’ uit.

Degene die als eerste iets wil zeggen neemt de stok uit het midden in handen.

Wanneer iemand spreekt met de stok in de hand zijn de anderen stil en luisteren. Ze mogen niet interrumperen. De spreker krijgt zo de volledige aandacht.

Zodra de spreker zijn uitgesproken is, kiest hij iemand uit de groep die zijn mening in eigen woorden herhaalt, tot tevredenheid van de voorgaande spreker.

Zodra de spreker zich begrepen voelt, legt deze de stok terug in het midden of geeft de stok door aan de volgende persoon..

Iemand anders kan nu zijn zegje doen, de stok doorgeven of uit het midden pakken er spreken.

De (be)geleider kan in het proces ook zelf de stok pakken en iets vertellen.

De sessie is afgerond als iedereen die iets wilde zeggen aan bod is gekomen.

De begeleider van de groep vat samen wat er zoal gezegd en doet naar aanleiding daarvan een voorstel voor een overeenkomst of oplossing.

Eventueel kan een volgende ronde met de spreekstok worden ingegaan.

Vooraf dient gekozen te worden of de spreekstok rond zal gaan en zo de één na de ander de stok in handen krijgt, of dat de stok telkens in het midden wordt terug gelegd. Wordt de stok doorgegeven, dan kan diegene die de stok in handen krijgt, zelf bepalen of hij of zij iets wil zeggen of niet en vervolgens de stok doorgeven.

Vergaderen met de spreekstok

In vergaderingen zijn het vaak dezelfde mensen die aan het woord zijn en dezelfde dingen zeggen op dezelfde manier als vorige keren. Er zijn ook mensen in vergaderingen aanwezig die vrijwel nooit wat zeggen en als ze wat zeggen daar duidelijk moeite mee hebben. Om nog maar een moeilijkheid in veel vergaderingen te nomen: er wordt slecht geluisterd naar elkaar. Een ideale omgeving voor de spreekstok.

Er zijn meerdere voordelen te vinden aan vergaderen met een spreekstok, hier zijn er een paar:

 • Er wordt geluisterd naar elkaar, waardoor er meer begrip en respect voor elkaar ontstaat.
 • Iedereen krijgt de kans om zonder badineren zijn zegje te kunnen doen.
 • Deze beide punten hebben tot gevolg dat er betere beslissingen worden genomen en dat er meer orde heerst.
 • Er wordt meer en positiever gebruik gemaakt van ieders talenten.
 • De groep gaat beter als team functioneren.
 • En vergaderingen zijn sneller afgerond.

De spreekstok inzetten in vergaderingen heeft nut als de volgende regels worden nageleefd:

 • Iedereen is bereid is om zich volledig in te zetten.
 • Diegene die de spreekstok vasthoudt, is de enige die spreekt. Hij of zij mag de stok vasthouden zolang hij wil. Het is niet verplicht om de stok ter hand nemen.
 • De anderen zwijgen en luisteren aandachtig met volle aandacht. Er mag wel een vraag gesteld worden om te checken of het goed begrepen is.
 • Zodra de spreker zijn mening of stelling heeft uitgesproken, kiest hij iemand uit de groep die zijn mening in eigen woorden herhaalt tot tevredenheid van de voorgaande spreker. Enkel op deze manier kan de spreker zich ‘begrepen’ voelen.
 • Zodra de spreker zich begrepen voelt, legt hij de stok terug in het midden.
 • De volgende spreker neemt de stok op, spreekt en mag niet in herhaling vallen. De vorige stelling, mening mag dus niet herhaald worden.
 • De begeleider van de groep vat samen wat er zoal gezegd en doet naar aanleiding daarvan een voorstel voor een oplossing of beslissing.

Eventueel kan een volgende ronde met de spreekstok worden ingegaan.

Creativiteit verhogen